Huiswerkbegeleiding in Oudewater en Bodegraven

Heeft uw kind moeite met huiswerk maken en plannen?

Aandacht bij de les zorgt dat uw kind slim het huiswerk maakt

Uw kind leert:

Waar zijn/haar prioriteiten liggen.

Gemotiveerder te werken.

Meer aandacht voor de les te krijgen!

Wij werken samen met de planmethode @Plenda.nl.

Met onze begeleiding en het 6 stappenplan kun je d.m.v. tips en oefeningen slim je huiswerk maken.

Uw kind schrijft op wanneer het huiswerk af moet zijn én plant ook wanneer hij/zij wat gaat doen.

Dit schooljaar zijn wij gestart met huiswerkbegeleiding in Oudewater en Bodegraven.

Interesse?

Wij gaan graag met u en uw kind in gesprek

Neem dan contact met ons op d.m.v. ons contactformulier

Bijles

Heeft uw kind moeite met leren?

Ervaart uw kind belemmeringen in een vakgebied op de basisschool?

Dan biedt onze praktijk de juiste begeleiding!

Bij sommige kinderen kunnen er problemen ontstaan in een bepaald leergebied op de basisschool. Dit kan komen doordat de aangeboden lesstof niet aansluit op de manier waarop het kind leert of omdat er te weinig ruimte is voor extra individuele uitleg.

Bijles is dan de juiste manier om uw kind verder te laten ontwikkelen in bepaalde vaardigheden.  

Onze bijlessen worden individueel aangeboden; de één op één begeleiding die nodig is om het kind aandacht te geven bij een specifiek vak.

Er kunnen verschillende vakken aan bod komen o.a.: spelling, taal, rekenen, technisch- en begrijpend lezen. 

Ons lesaanbod sluit aan bij dat wat uw kind nodig heeft!

Wij kijken naar de wijze waarop uw kind leert en wat er hiervoor nodig is. Aan de hand daarvan stellen we samen met uw kind een leerdoel op zodat we hier doelgericht aan kunnen werken en uw kind bewuster wordt van zijn of haar eigen handelen en kunnen (=eigenaarschap). Het vergroten van de eigenaarschap bij uw kind geeft meer zelfvertrouwen en persoonlijke groei. De vorderingen worden per sessie vastgelegd en ouders/verzorgers worden hierover per mail op de hoogte gebracht en indien nodig wordt ook de samenwerking met school erbij betrokken. De bijles vindt plaats in één van onze praktijken in Bodegraven of Papekop.

Remedial Teaching (RT)

Heeft uw kind een leerachterstand of een leerprobleem?

Wij bieden een remedial teaching traject aan voor o.a. de volgende vakgebieden: lezen, spelling, rekenen en schrijven.

Daarnaast geven wij ook dyslexie- en dyscalculie behandelingen op maat. Vaak is daar al een voortraject aan vooraf gegaan waarbij een diagnose is gesteld door een specialist (logopedist, orthopedagoog of psycholoog). Het onderzoeksverslag dat daarbij hoort, gebruiken wij bij ons plan van aanpak. Daaruit kunnen verschillende behandelmogelijkheden ontstaan, zoals begeleiden van het leerprobleem in de praktijk d.m.v. wekelijkse sessies waarbij geoefend wordt aan het specifieke doel. Op deze manier kunnen wij gericht werken aan het leerprobleem. De remedial teaching vindt plaats in één van onze praktijken in Bodegraven of Papekop.