Tarieven

Bijles

€ 43,50 | per 45 minuten

De bijles vindt één keer per week, of vaker, plaats in één van onze praktijkruimtes. Na een intakegesprek plannen we onze sessies in.

Eerst blikken we terug hoe de week ervoor is verlopen en kijken dan aan welk doel we deze week gaan werken. We werken met diverse materialen en sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij de methodieken van de basisschool.

U wordt regelmatig op de hoogte gehouden over de voortgang.

  • Prijswijzigingen voorbehouden

Remedial Teaching

€ 63,00 | per 60 minuten

  • RT behandelingslessen € 60,00 | per 60 minuten
  • RT behandelingsles verlening/ verkorting € 15,00 | per 15 minuten

  • Behandeling op school + 10% ( excl. reiskosten á 0,25 ct/km)

  • Prijswijzigingen voorbehouden

Tarieven

Huiswerkbegeleiding

individueel of

in een kleine groep

De huiswerkbegeleiding vindt één of meerdere keren per week plaats in één van onze praktijkruimtes.

Tijdens een sessie oefenen we met het 6 stappenplan van Plenda. (Inclusief verslaglegging ouders)

Gesprekstarieven

€ 14,00 | per 15 minuten

In samenwerking met school hanteren wij bovenstaand tarief voor

gesprekken met ouders en/ of leerkrachten.

Om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van het leerprobleem van uw kind, zijn er soms gesprekken nodig met de leerkracht om goed af te kunnen stemmen op de schoolsituatie.

Bijles- of Remedial teaching traject

Voorafgaand aan een traject ontvangen wij graag een ingevuld intakeformulier. Daarna zullen wij een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek brengen we de beginsituatie in kaart en wordt er een aantal vragen uit het intakeformulier besproken. Samen maken we een plan van aanpak. Indien nodig stemmen we dit af op de schoolsituatie.