Tarieven

Bijles

€ 39,50 | per 50 minuten

De bijles vindt één keer per week, of vaker, plaats in één van onze praktijkruimtes. Na een intakegesprek plannen we onze sessies in.

Eerst blikken we terug hoe de week ervoor is verlopen en kijken dan aan welk doel we deze week gaan werken. We werken met diverse materialen en sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij de methodieken van de basisschool.

U wordt regelmatig op de hoogte gehouden over de voortgang.

Remedial Teaching

€ 52,50 | per 50 minuten

  • RT behandelingslessen € 52,50 | per 50 minuten
  • RT behandelingsles verlening/ verkorting € 13,50 | per 15 minuten

  • Behandeling aan huis + 20% ( excl. reiskosten á 0,25 ct/km)
  • Behandeling op school + 10% ( excl. reiskosten á 0,25 ct/km)

Bijles- of Remedial teaching traject

Voorafgaand aan een traject ontvangen wij graag een ingevuld intakeformulier. Daarna zullen wij een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek brengen we de beginsituatie in kaart en wordt er een aantal vragen uit het intakeformulier besproken. Samen maken we een plan van aanpak. Indien nodig stemmen we dit af op de schoolsituatie.